Chương II – Tiết 9 : Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ 46 đến 49 – Trang 57, 58

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trị dân dùng pháp chế, hình phạt là chính, dân không dám làm điều phạm pháp, trị dân dùng đạo đức, dùng phép tắc, lòng tốt và nhân cách sẽ cảm hoá được dân.
Đạo chi dĩ chính, tề chi dĩ hình, dân miễn nhi vô sỉ, đạo chi dĩ đức, tề chi dĩ lễ, hữu sỉ thả cách.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Swatch Watches