Chương IV – Tiết 5 : Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 23 đến 26 – Trang 111, 112

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 23 đến 26 – Trang 111, 112.


23. Tính diện tích xung quanh, diện tích toán phần của các lăng trụ đứng sau đây (h. 102).

Chương IV – Tiết 5 : Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 23 đến 26 – Trang 111, 112


Hướng dẫn giải


a) Với hình vẽ đã cho thì diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng là :


2(3 + 4).5 = 70cm²


Diện tích toàn phần là :


70 + 2.3.4 = 94cm²


b) Tam giác vuông ABC nên BC² = AB² + AC² = 9 + 4 = 13


=> BC = √13cm, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Học hỏi khoác lên sự hấp dẫn cho thế giới xung quanh ta.
Study lends a kind of enchantment to all our surroundings.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have