pacman, rainbows, and roller s

Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 14 đến 20 – Trang 13, 14

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 14 đến 20 – Trang 13, 14


14. Số nào trong ba số -1 ; 2 và -3 nghiệm đúng mỗi phương trình sau :

⌈x⌉ = x (1) ,                                        x² + 5x + 6 = 0 (2), 


Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 14 đến 20 – Trang 13, 14


Hướng dẫn giải


Ta có : -1 là nghiệm đúng của phương trình (3)


2 là nghiệm đúng của phương trình (1)


-3 là nghiệm đúng của phương trình (2)


15. Một xe máy khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng với vận tốc trung bình 32 km/h. Sau đó 1 giờ, một ô tô cũng khởi hành từ Hà Nội đi Hải Phòng, cùng đường với xe máy và với vận tốc trung bình 48 km/h. Hãy viết phương trình biểt thị việc ô tô gặp xe máy sau x giờ, kể từ khi ô tô khởi hành.


Hướng dẫn giải, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự kết thúc.
Everything that has a beginning comes to an end.
Quintilian
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên