Reading Unit 16 Lớp 10

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 16 Historical Places Reading trong SGK. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội. Được xây dựng vào năm 1070 thời nhà Lý, Văn Miếu tiêu biểu cho cách nghĩ và ứng xử theo nho giáo

UNIT 16: HISTORICAL PLACES

READING (ĐỌC)

 

Before you read

Làm việc theo từng đôi.

Hãy kể tên vài địa danh lịch sử mà em biết ờ Việt Nam.

Có phải Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một địa danh lịch sử không?

Em biết gì về nơi này?

While you read

Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một di tích lịch sử và văn hóa nổi tiếng ở Hà Nội. Được xây dựng vào năm 1070 thời nhà Lý, Văn Miếu tiêu biểu cho cách nghĩ và ứng xử theo nho giáo. Sáu năm sau Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên cùa Việt Nam được thành lập trên mảnh đất của Văn Miếu. Từ năm 1076 đến 1779, Quốc Tử Giám đã đào tạo hàng ngàn nhân tài cho đất nước. Năm 1482 Văn Miếu là nơi tưởng nhớ các nhà bác học kiệt xuất của đất nước. Tên họ, nơi sinh và thành tích của các học giả hàng đầu trong các cuộc thi hương được khắc trên những tấm bia đá. Những tấm bia này được những chú rùa khổng lồ cõng trên lưng, ngày nay vẫn còn đứng vững và thu hút sự thích thú cùa nhiều du khách., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn giấu bí mật của thời gian.
It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.
William Carlos Williams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Pair of Vintage Old School Fru