Old school Easter eggs.

Chương I – Tiết 7 : Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 1 từ bài 43 đến 46 – Trang 20, 21

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước mắt là dấu hiệu cho sự bất lực của tâm hồn trong việc kìm nén cảm xúc và duy trì mệnh lệnh với bản thân.
Tears are the symbol of the inability of the soul to restrain its emotion and retain its self command.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên