Polaroid

Chương I – Tiết 4 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 26 đến 28 – Trang 80

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi thích đi dưới mưa để không ai thấy tôi đang khóc.
I always like walking in the rain, so no one can see me crying.
Charlie Chaplin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên