Unit 9 Natural Disasters: Speaking

Hướng dẫn các bạn giải bài tập vật lý lớp 9 unit 9 natural disasters speaking trang 76 SGK. Now work with a partner. Talk about what you think you want to buy and do to prepare for a typhoon; explain why. The ideas in the box may help you.

UNIT 9 : NATURAL DISASTERS

SPEAKING (NÓI)

 

a. Check (*) what preparations you think should be done for a typhoon

(Đánh dấu s vào những sự chuẩn bị mà em nghĩ nên làm cho 1 cơn bão nhiệt đới) 

* Buying some canned food (Mua 1 sô thức ăn đóng hộp)

Panting the house (sơn nhà cửa)

Buying a dog (mua một con chó)

* Buying candles (mua đèn cầy)

* Buying matches (mua diêm), ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tại sao yêu lại tốt hơn được yêu? Nó chắc chắn hơn.
Why is it better to love than to be loved? It is surer.
Sacha Guitry
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt