Insane

Chương III – Tiết 2 : Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét – Hướng dẫn giải bài SGK Toán 8, Tập 2 các bài 6, 7, 8, 9 – Trang 62, 63

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Đạo đức là một sự xa xỉ riêng tư và tốn kém.
Morality is a private and costly luxury.
Henry Brooks Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên