Pair of Vintage Old School Fru

Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68


18. Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Hướng dẫn giải


AE là tia phân giác của tam giác ABC nên :


Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68


Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức :


Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68


19. Cho hình thang ABCD (AB // CD)


Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng :


Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người phụ nữ biết gương mặt của người đàn ông nàng yêu như thủy thủ hiểu biển khơi rộng lớn.
A woman knows the face of the man she loves as a sailor knows the open sea.
Balzac
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên