Insane

Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68


18. Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Hướng dẫn giải


AE là tia phân giác của tam giác ABC nên :


Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68


Áp dụng tính chất của tỉ lệ thức :


Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68


19. Cho hình thang ABCD (AB // CD)


Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng :


Chương III – Tiết 3 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 18 đến 22 – Trang 68, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Better use medicines at the outset than at the last moment.
Publilius Syrus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên