Polly po-cket

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 8 năm học 2014-2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
Live your beliefs and you can turn the world around.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên