Chương III – Phần Ôn tập chương III – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 56 đến 61 – Trang 92

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ở nơi nào đó có người sẽ mơ về nụ cười của bạn và nhận thấy vì bạn cuộc sống mới có ý nghĩa, và vì vậy khi bạn thấy cô đơn hãy nhớ rằng đấy là sự thật, có người ở nơi nào đó đang nghĩ về bạn.
Somewhere there is someone that dreams of your smile, and finds in your presence that life is worthwhile, so when you are lonely remember it’s true, someone somewhere is thinking of you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane