80s toys - Atari. I still have

Chương III – Phần Ôn tập chương III – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 2 từ bài 56 đến 61 – Trang 92

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chiếc bàn, cái ghế, bát hoa quả và cây đàn vi ô lông; còn cần gì hơn cho hạnh phúc?
A table, a chair, a bowl of fruit and a violin; what else does a man need to be happy?
Albert Einstein
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên