XtGem Forum catalog

Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes – No questions) có dạng sau:

       aked (+ O)


S +  wanted to known        +   if/ whether + S + V


       wondered


Ví dụ:  • Direct speech:


“Are you angry?’’ he asked.  • Reported speech:


He asked if/ whether I was angry.


Anh ấy hỏi xem thừ tôi có giận không.  • Direct speech:


“Did you see the film?” Tam asked., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chừng nào mà kỷ niệm về những người bạn thân thương vẫn sống trong tim tôi, tôi sẽ nói rằng đời tốt đẹp.
So long as the memory of certain beloved friends lives in my heart, I shall say that life is good.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên