Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.
GRAMMAR. Unit 14: WONDERS OF THE WORLD – Kì quan của thế giới. Hướng dẫn ôn tập ngữ pháp SGK Tiếng anh lớp 8 cơ bản.


Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes – No questions) có dạng sau:

       aked (+ O)


S +  wanted to known        +   if/ whether + S + V


       wondered


Ví dụ:  • Direct speech:


“Are you angry?’’ he asked.  • Reported speech:


He asked if/ whether I was angry.


Anh ấy hỏi xem thừ tôi có giận không.  • Direct speech:


“Did you see the film?” Tam asked., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự kiên nhẫn của ngày hôm nay có thể biến những nản lòng của ngày hôm qua thành khám phá của ngày mai. Những mục đích của ngày hôm nay có thể biến những thất bại của ngày hôm qua thành quyết tâm của ngày mai.
Today's patience can transform yesterday's discouragements into tomorrow's discoveries. Today's purposes can turn yesterday's defeats into tomorrow's determination.
William Arthur Ward
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Lamborghini Huracán LP 610-4 t