Old school Swatch Watches

Chương I – Phần Ôn tập chương I – Mục B – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Tập 1 từ bài 75 đến 83 – Trang 33

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn vô cùng nếu chúng ta được sinh ra ở tuổi tám mươi và dần dần tiến về tuổi mười tám.
Life would be infinitely happier if we could only be born at the age of eighty and gradually approach eighteen.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên