Chương I – Tiết 5 : Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 29 đến 31 – Trang 83

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 29 đến 31 – Trang 83


29. Dựng tam giác ABC vuông tại A, biết cạnh huyền BC = 4cm,

góc nhọn B = 65 độ.


Hướng dẫn giải


Ta thực hiện :  • Vẽ đoạn BC = 4cm

  • Vẽ tia Bx tạo với BC một góc 65 độ

  • Vẽ đường thẳng a qua C và vuông góc với Bx và cắt Bx tại A.


Khi đó ΔABC là tam giác vuông.


30. Dựng tams giác ABC vuông tại B, biết cạnh huyền AC = 4cm, cạnh góc vuông BC = 2cm.


Hướng dẫn giải


Ta thực hiện :  • Vẽ góc vuông xBy. Trên tia Bx lấy điểm C sao cho BC = 2cm

  • Vẽ đường tròn (C ; 4) và đường tròn này cắt tia Oy tại A.

  • Nối A với C ta được ΔABC là tam giác cần dựng.


31. Dựng hình thang ABCD (AB // CD), biết AB = AD = 2cm, AC = DC = 4cm., , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi là người lạc quan bởi tôi tin rằng con người cao quý và đáng kính trọng, và một số người thực sự thông minh. Tôi có cách nhìn rất lạc quan về cá nhân. Là một cá nhân, con người vốn đã tốt đẹp. Tôi có cách nhìn hơi bi quan về con người theo nhóm. Và tôi vẫn cực kỳ quan ngại khi tôi thấy những gì đang xảy ra ở đất nước chúng ta, nơi theo nhiều cách đúng là một nơi may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta dường như không quan tâm nhiều tới việc biến đất nước của chúng ta thành một nơi tốt đẹp hơn cho con trẻ.
I’m an optimist in the sense that I believe humans are noble and honorable, and some of them are really smart. I have a very optimistic view of individuals. As individuals, people are inherently good. I have a somewhat more pessimistic view of people in groups. And I remain extremely concerned when I see what’s happening in our country, which is in many ways the luckiest place in the world. We don’t seem to be excited about making our country a better place for our kids.
Steve Jobs
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane