Polaroid

Chương I – Tiết 4 : Đường trung bình của tam giác, của hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 20 đến 25 – Trang 79, 80

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thành quả của im lặng là hòa bình.
Ngạn ngữ Ả rập
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên