Old school Swatch Watches

Chương IV – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 2 từ bài 31 đến 35 – Trang 115, 116

Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 2 từ bài 31 đến 35 – Trang 115, 116.


31. Điền số thích hợp vào chỗ trống ở bảng sau :

Chương IV – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 2 từ bài 31 đến 35 – Trang 115, 116


Hướng dẫn giải


Chương IV – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 2 từ bài 31 đến 35 – Trang 115, 116


Chương IV – Tiết 6 – Phần Luyện tập – Hướng dẫn giải bài tập SGK Lớp 8, Tập 2 từ bài 31 đến 35 – Trang 115, 116


32. Hình 112b biểu diễn một lưỡi rìu bằng sắt, nó có dạng một lăng trụ đứng, BDC là một tam giác cân.


a) Hãy vẽ thêm nét khuất, điền thêm chữ vào các đỉnh rồi cho biết AB song song với những cạnh nào.


b) Tính thể tích lưỡi rìu.


c) Tính khối lượng của lưỡi rìu, biết khối lượng riêng của sắt là 7,874 g/dm³ (phần cán gỗ bên trong lưỡi rìu là không đáng kể)., , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.
In war, there is no substitute for victory.
Douglas MacArthur
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên