Pair of Vintage Old School Fru

Đề thi học kì 1 Toán, Văn 8 Phòng GD & ĐT Quận Hải An năm học 2015 – 2016

HocTap321 chia sẻ Đề thi học kì 1 Toán, Văn 8 Phòng GD & ĐT Quận Hải An năm học 2015 – 2016

Quý thầy cô và các em tham khảo dưới đây Đề thi cuối học kì 1 môn Toán, Văn lớp 8 của Phòng GD & ĐT Quận Hải An – Hải Phòng năm học 2015 – 2016. Thời gian làm bài 90 phút.

Xem tiếp: Đề thi học kì 1 môn Văn 8 có đáp án chi tiết

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo Quận Hải An
Đề Thi Học Kì 1

Môn: Toán, Văn – Lớp 8

Thời gian làm bài 90 phút

A. Môn Toán

Bài 1( 1đ) Thực hiện phép tính :

a. (x – 1)(x+3)

b. (x3 – x2 – 9x + 9 ) : (x – 3)

Bài 2( 1,5đ) Phân tích các đa thức sau thành nhân tử

a. 5x2 y -10xy2

b. x3 +x2 -4x – 4, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thế giới hiện thực có giới hạn; thế giới tưởng tượng là vô hạn.
The world of reality has its limits; the world of imagination is boundless.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên