The Worker Unit 7 Lớp 7 Trang 76 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 7 The World OF Work The Worker trang 76 SGK. Tôi vui là bạn và gia đình bạn khoẻ mạnh. Tôi cũng khỏe. Đây là tấm anh của tôi, ba mẹ và em gái của tôi, Shannon. Bạn gửi cho tôi môt tấm ảnh của ban nhé?

UNIT 7: THE WORLD OF WORK 

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

B. THE WORKER (CÔNG NHÂN) 

1. Listen and read. Then answer the questions (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Lá thư từ Tim Jones

Ngày 3 tháng 7...

Hoa thân mến,

Tôi vui là bạn và gia đình bạn khoẻ mạnh. Tôi cũng khỏe. Đây là tấm anh của tôi, ba mẹ và em gái của tôi, Shannon. Bạn gửi cho tôi môt tấm ảnh của ban nhé?

Để tôi kể cho bạn thèm về cha mẹ của tôi nhé., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trong việc trị quốc, phải thận trọng không hứa ẩu, biết đãi người hiền, phải được lòng dân.
Đạo thiên thừa chi quốc, kính sự nhi tín, tiết dụng nhi ái nhân, sử dân dĩ thời.
Khổng Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog