Teya Salat

The Worker Unit 7 Lớp 7 Trang 76 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 7 The World OF Work The Worker trang 76 SGK. Tôi vui là bạn và gia đình bạn khoẻ mạnh. Tôi cũng khỏe. Đây là tấm anh của tôi, ba mẹ và em gái của tôi, Shannon. Bạn gửi cho tôi môt tấm ảnh của ban nhé?

UNIT 7: THE WORLD OF WORK 

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

B. THE WORKER (CÔNG NHÂN) 

1. Listen and read. Then answer the questions (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Lá thư từ Tim Jones

Ngày 3 tháng 7...

Hoa thân mến,

Tôi vui là bạn và gia đình bạn khoẻ mạnh. Tôi cũng khỏe. Đây là tấm anh của tôi, ba mẹ và em gái của tôi, Shannon. Bạn gửi cho tôi môt tấm ảnh của ban nhé?

Để tôi kể cho bạn thèm về cha mẹ của tôi nhé., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người khôn không thích kẻ ngu, người tỉnh không thích kẻ say.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên