80s toys - Atari. I still have

The Worker Unit 7 Lớp 7 Trang 76 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 7 The World OF Work The Worker trang 76 SGK. Tôi vui là bạn và gia đình bạn khoẻ mạnh. Tôi cũng khỏe. Đây là tấm anh của tôi, ba mẹ và em gái của tôi, Shannon. Bạn gửi cho tôi môt tấm ảnh của ban nhé?

UNIT 7: THE WORLD OF WORK 

THẾ GIỚI LÀM VIỆC

 

B. THE WORKER (CÔNG NHÂN) 

1. Listen and read. Then answer the questions (Nghe và đọc. Sau đó trả lời câu hỏi.)

Lá thư từ Tim Jones

Ngày 3 tháng 7...

Hoa thân mến,

Tôi vui là bạn và gia đình bạn khoẻ mạnh. Tôi cũng khỏe. Đây là tấm anh của tôi, ba mẹ và em gái của tôi, Shannon. Bạn gửi cho tôi môt tấm ảnh của ban nhé?

Để tôi kể cho bạn thèm về cha mẹ của tôi nhé., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hạnh phúc đích thực có được từ sự biết hài lòng và hòa bình nội tại. Sự hài lòng và hòa bình nội tại chỉ có thể đạt được thông qua sự phát triển tinh thần vị tha về tình thương, từ bi và sự diệt trừ vô minh, ích kỷ và tham lam.
True happiness comes from a sense of inner peace and contentment, which in turn must be achieved through the cultivation of altruism, of love and compassion and elimination of ignorance, selfishness and greed.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên