Chương I – Tiết 10 : Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 67, 68, 69 – Trang 102, 103

Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 67, 68, 69 – Trang 102, 103


67. Cho đoạn thẳng AB. Kẻ tia Ax bất kì. Trên tía Ax lấy các điểm C, D, E sao cho AC = CD = DE (h. 97). Kẻ đoạn thẳng EB. Qua C, D kẻ các đường thẳng song song với EB. Chứng minh rằng đoạn thẳng AB bị chia ra ba phần bằng nhau.

Chương I – Tiết 10 : Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 các bài 67, 68, 69 – Trang 102, 103


Hướng dẫn giải bài tập 


Ta có AC = CD và CC’ // BE


CD = DE và DD’ // BE


=> CC’ // DD’ và CEBC’ là hình thang


=> CC’ là đường trung bình của tam giác ADD’


DD’ là đường trung bình của hình thang CEBC’


=> AC’ = CD’ và C’D’ = D’B => AC’ = CD’ = D’B, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn có lúc con người mệt mỏi bởi công việc, sự cống hiến cho bổn phận, và tất cả những gì anh ta muốn là gương mặt mình yêu, sự ấm áp và điều kỳ diệu của một trái tim yêu thương.
Always there comes an hour when one is weary of one's work and devotion to duty, and all one craves for is a loved face, the warmth and wonder of a loving heart.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s