Chương I – Tiết 4 : Đường trung bình của tam giác, của hình thang – Hướng dẫn giải bài tập SGK Toán 8, Tập 1 từ bài 20 đến 25 – Trang 79, 80

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những sự quyến rũ chỉ nên đứng từ xa mà ngắm.
There are charms made only for distant admiration.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967