XtGem Forum catalog

Sinh Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Sinh Học

Bài Tiết Nước Tiểu (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 39 bài tiết nước tiểu câu 1, 2, 3 trang 127 SGK. Quá trình bài tiết nước tiểu là quá trình đào thải nh

Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 38 Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết câu 1, 2, 3 trang 124 SGK. Các bạn có biết cơ thể chúng ta loại

Tiêu chuẩn ăn uống Nguyên tắc lập khẩu phần

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 36 Tiêu chuẩn ăn uống Nguyên tắc lập khẩu phần trang 114 SGK. Nguyên tắc lập khẩu phần là gì? Nhu

Bài 34: Vitamin Và Muối Khoáng

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài 34 Vitamin Và Muối Khoáng câu 1, 2, 3 trang 116 SGK. Để có một cơ thể khỏe mạnh, chúng ta cần

Bài 33: Thân Nhiệt

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài 33 thân nhiệt câu 1, 2, 3, trang 106 SGK. Để không bị ốm khi thời tiết quá nóng hoặc quá lạnh,

Bài 32: Chuyến Hóa

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học 8 bài 32 chuyển hóa câu 1, 2, 3, 4 SGK. Chỉ trong quá trình chuyển hoá vật chất và năng lượng mới ba

Bài 31: Trao Đổi Chất

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 31 trao đổi chất câu 1, 2, 3 trang 101 SGK. Để giúp cơ thể hoạt động, cơ thể phải tự trao đổi các chất

Bài 30: Vệ Sinh Tiêu Hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 30 Vệ sinh tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 99 SGK. Hệ tiêu hóa đóng vai trò rất quan trọng của con ngườ

Hấp thủ chất dinh dưỡng và thải phân

HocTap321 hướng dẫn các bạn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 29 Hấp thủ chất dinh dưỡng và thải phân câu 1, 2, 3 trang 96 SGK. Để hấp thủ các chất dinh

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 28 tiêu hóa ở ruột non câu 1, 2, 3, 4 trang 92 SGK. Trước khi thức ăn được hấp thụ, thức ăn được c

Bài 27: Tiêu hóa ở dạ dày

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 27 tiêu hóa ở dạ dày câu 1, 2, 3, 4 trang 89 SGK. Để giúp thức ăn chuyển thành protein, dạ dày có

Tiêu hóa ở khoang miệng

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 25 tiêu hóa ở khoang miệng câu 1, 2, 3, 4 trang 83 SGK. Nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ng

Tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 24 tiêu hóa và các cơ quan tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 80 SGK. Các bạn có biết, để chuyển hóa thức
Ngẫu Nhiên