Bài 30: Vệ Sinh Tiêu Hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 30 Vệ sinh tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 99 SGK. Hệ tiêu hóa đóng vai trò rất quan trọng của con người, cho nên để có một sức khỏe tốt con người cần phải có một hệ tiêu hóa tốt.

BÀI 30: VỆ SINH TIÊU HOÁ

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Liệt kê các thông tin nêu trên cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng 30-1. Bảng 30-1. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xiềng xích của thói quen thường quá yếu khiến ta không cảm nhận được cho tới khi chúng quá mạnh để ta có thể thoát ra.
The chains of habit are too weak to be felt until they are too strong to be broken.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring