Insane

Bài 30: Vệ Sinh Tiêu Hóa

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 30 Vệ sinh tiêu hóa câu 1, 2, 3 trang 99 SGK. Hệ tiêu hóa đóng vai trò rất quan trọng của con người, cho nên để có một sức khỏe tốt con người cần phải có một hệ tiêu hóa tốt.

BÀI 30: VỆ SINH TIÊU HOÁ

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Liệt kê các thông tin nêu trên cho phù hợp với các cột và hàng trong bảng 30-1. Bảng 30-1. Các tác nhân gây hại cho hệ tiêu hoá


, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Suối nguồn của cái đẹp là trái tim, và mỗi ý nghĩ rộng lượng lại thắp sáng lên những bức tường trong căn phòng đó.
The fountain of beauty is the heart, and every generous thought illustrates the walls of your chamber.
Francis Quarles
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên