Old school Swatch Watches

Bài 28: Tiêu hóa ở ruột non

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 28 tiêu hóa ở ruột non câu 1, 2, 3, 4 trang 92 SGK. Trước khi thức ăn được hấp thụ, thức ăn được chuyển về ruột non. Đây là bộ phận quan trọng nhất để tiêu hóa thức ăn đấy các bạn. Chúng ta cùng tìm hiểu thêm nhé.

BÀI 28: GIẢI BÀI TẬP TIÊU HOÁ Ở RUỘT NON

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

Căn cứ vào các thông tin trên, dự đoán xem ở ruột non có thể diễn ra các hoạt động tiêu hoá nào?

Trả lời: Thức ăn từ dạ dày xuống tá tràng từng lượng nhỏ theo sự mở đóng của môn vị, dộ axit cao của thức ăn xuống tá tràng là tín hiệu đóng môn vị. Khi lượng thức ăn này đã thấm đảm dịch mật và dịch tuy, độ axit của thức ăn được trung hoà bởi các muối mật và dịch tuy có tính kiềm, môn vị lại mở dê thức ăn tiếp tục xuống. Sự co bóp phối hợp của các cơ thành ruột non tạo động lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ruột, đổng thời giúp thức ăn thấm déu dịch mật, dịch tuy và dịch ruột.

Khi không có kích thích của thức ăn, gan vần tiết đều dịch mật và tích trữ ở túi mật, tuy tiết rất ít dịch và các tuyến ruột hoàn toàn không tiết dịch. Khi thức ãn chạm vào lưỡi và niêm mạc dạ dày, dịch mật và dịch tuy đều tiết ra mạnh mẽ, nhưng ruột chỉ được tiết ra khi thức ăn chạm lên niêm mạc ruột.

2. Lệnh mục II

- Thức ăn xuống tới ruột non còn chịu sự biến đổi lí học nữa không? Nếu có thì biểu hiện như thế nào?

- Sự biến đổi hoá học ở ruột non được thực hiện đối với những loại chất nào trong thức ăn? Biểu hiện như thế nào?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Làm người nên tự lập, tự trọng, không nên bước theo gót người, nói theo miệng người.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên