Teya Salat

Bài Tiết Nước Tiểu (Sinh Học 8)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học 8 bài 39 bài tiết nước tiểu câu 1, 2, 3 trang 127 SGK. Quá trình bài tiết nước tiểu là quá trình đào thải những chất độc hại trong cơ thể ra bên ngoài cơ thể.

BÀI 39: GIẢI BÀI TẬP BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

- Sự tạo thành nước tiểu gồm những quá ưình nào? Chúng diễn ra ở đâu?

- Thành phần nước tiểu đầu khác với máu ở chỗ nào?

- Nước tiểu chính thức khác với nước tiểu đầu ở chỗ nào?

Trả lời:

* Sự hình thành nước tiểu gồm các quá trình sau:

- Quạ ưình lọc máu và tạo ra nước tiểu đầu diễn ra ở cầu thận., , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là một loại quả mà không nên hái cho đến khi nó chín muồi.
Truth is a fruit which should not be plucked until it is ripe.
Voltaire
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên