pacman, rainbows, and roller s

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 4 : Đại não – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 150
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 150


Câu 2 : Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp thú.

Hướng dẫn giải


 Đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hóa hơn động vật thuộc lớp Thú được thể hiện :


Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp Thú.


Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron (khối lượng chất xám lớn).

Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-5-he-than-kinh-sinh-duong-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-154-14507.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.
Truth is… We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên