pacman, rainbows, and roller s

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 4 : Đại não – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 150
Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 150


Câu 2 : Nêu đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người, chứng tỏ sự tiến hóa của người so với động vật khác trong lớp thú.

Hướng dẫn giải


 Đặc điểm cấu tạo và chức năng của đại não người tiến hóa hơn động vật thuộc lớp Thú được thể hiện :


Khối lượng não so với cơ thể ở người lớn hơn các động vật thuộc lớp Thú.


Vỏ não có nhiều khe và rãnh làm tăng bề mặt chứa các nơron (khối lượng chất xám lớn).

Ở người, ngoài các trung khu vận động và cảm giác như các động vật thuộc lớp Thú, còn có các trung khu cảm giác và vận động ngôn ngữ (nói, viết, hiểu tiếng nói, hiểu chữ viết).


Xem thêm tại: http://dehoctot.vn/chuong-ix-than-kinh-va-giac-quan-tiet-5-he-than-kinh-sinh-duong-huong-dan-giai-bai-tap-sgk-sinh-hoc-8-trang-154-14507.html
, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi chúng ta già đi, sắc đẹp ẩn vào bên trong.
As we grow old, the beauty steals inward.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên