Insane

Thụ Tinh, Thụ Thai Và Phát Triển Của Thai

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 62 Thụ Tinh, Thụ Thai Và Phát Triển Của Thai trang 165 SGK. Quá trình mang thai xảy ra ở phụ nữ, đầu niên phải thụ tinh, sau khi thụ tinh sẽ dẫn đến thụ thai và mang thai.

BÀI 62: GIẢI BÀI TẬP THỤ TINH, THỤ THAI VÀ PHÁT TRIÊN CỦA THAI

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục I

Hãy nêu rõ những điều kiện cần cho thụ tinh và thụ thai

Trả lời:

- Sự thụ tinh chỉ xảy ra khi trứng gập được tinh trùng và tinh trùng lọt được vào trứng để tạo thành hợp tử.

- Sự thụ thai chỉ xảy ra khi trứng đã thụ tinh hám được và làm tổ trong lớp niêm mạc tử cung.

2. Lệnh mục II

Hiện tượng kinh nguyệt là gì? Xảy ra khi nào? Do đâu?

Trả lời:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra.
Man can hardly even recognize the devils of his own creation.
Albert Schweitzer
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên