Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 8 bài 38 Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết câu 1, 2, 3 trang 124 SGK. Các bạn có biết cơ thể chúng ta loại trừ các chất cặn bả trong cơ thể bằng cách nào không.

BÀI 38: GIẢI BÀI TẬP BÀI TIẾT VÀ CẤU TẠO HỆ BÀI TIẾT NƯỚC TIỂU

 

I. GIẢI ĐÁP CÁC LỆNH

1. Lệnh mục 1

- Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ đâu?

Trả lời:

Các sản phẩm thải cần được bài tiết phát sinh từ chính các hoạt động trao đổi chất của tế bào và cơ thể (C02, nước tiểu, mồ hôi,...), hoặc từ hoạt động tiêu hoá đưa vào cơ thể một số chất quá liều lượng (các chất thuốc, các ion, côlestêrôn,..)

2. Lệnh mục 2

Chọn câu trả lời đúng nhất:

1. Hệ bài tiết nước tiểu gồm các cơ quan:, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tình yêu sợ sự nghi ngờ, tuy vậy tình yêu lớn lên nhờ sự nghi ngờ và thường chết đi vì sự tin tưởng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên