Sinh Học

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 8 môn Sinh Học

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 9 : Phản xạ không điều kiện. Phản xạ có điều kiện – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 168

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 168 Câu 1. Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện.

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 10 : Hoạt động thần kinh cấp cao ở người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 171

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 171 Câu 1 : Ý nghĩa của sự thành lập và ức chế các phản xạ có điều kiện trong đời sống

Chương IX : Thần kinh và giác quan – Tiết 11 : Vệ sinh hệ thần kinh – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 174

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 174 Câu 1 : Nêu rõ ý nghĩa sinh học của giấc ngủ. Muốn đảm bảo giấc ngủ tốt cần những

Chương X : Nội tiết – Tiết 1 : Giới thiệu chung hệ nội tiết – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 175

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 175 Câu 1 : Lập bảng so sánh cấu tạo và chức năng của tuyến nội tiết và tuyến ngoại t

Chương X : Nội tiết – Tiết 2 : Tuyến yên. Tuyến giáp – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 178 Câu 1 : Lập bảng tổng kết vai trò của các tuyến nội tiết đã học theo mẫu sau :

Chương X : Nội tiết – Tiết 3 : Tuyến tụy và tuyến trên thận – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 181

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 181 Câu 1. Trình bày chức năng của các hoocmôn tuyến tụy. Hướng dẫn giải T

Chương X : Nội tiết – Tiết 4 : Tuyến sinh dục – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 184

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 184 Câu 1 : Trình bày rõ các chức năng của tinh hoàn và buồng trứng. Hướng dẫn giải

Chương X : Nội tiết – Tiết 6 : Đại dịch AIDS – thảm họa của loài người – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 205

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 205 Câu 1 : AIDS là gì ? Nguyên nhân dẫn tới AIDS là gì ? Hướng dẫn giải AI

Chương XI : Sinh sản – Tiết 1 : Cơ quan sinh dục nam – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 189

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 189 Câu 1 : Chọn chức năng thích hợp ở cột bên phải (kí hiệu bằng a, b, c…) điền vào

Chương XI : Sinh sản – Tiết 2 : Cơ quan sinh dục nữ – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 192 Câu 1 : Chọn thuật ngữ thích hợp ở cột A để điền vào chỗ trống ở cột B (chỉ ghi rõ

Chương XI : Sinh sản – Tiết 3 : Thụ tinh. Thụ Thai. Sự phát triển của thai – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 195

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 195 Câu 1 : Chọn những từ hoặc cụm từ được liệt kê dưới đây : có thai, sinh con, nhau,

Chương XI : Sinh sản – Tiết 4 : Các bệnh lây qua đường tình dục (bệnh tình dục) – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 202

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 202 Câu 1 : Nêu rõ tác hại của bệnh lậu và bệnh giang mai. Hướng dẫn giải  

Chương XI : Sinh sản – Tiết 5 : Câu hỏi ôn tập học kì – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 212

Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 8, Trang 212 Câu 1 : Cơ thể có những cơ chế sinh lí nào để đảm bảo tính ổn định của môi trường
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s