pacman, rainbows, and roller s

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 107, 108 SGK Toán 7 tập 1 (Tổng ba góc của một tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về Tổng ba góc của một tam giác trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 1, 2, 3, 4, 5 trang 107, 108.


 

Bài tập 1 (trang 107) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Tính số đo x và y ở các hình 47.48.49,50,51:Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 107, 108 SGK Toán 7 tập 1 (Tổng ba góc của một tam giác)Bài giải:


Hình 47:


x+ 900 +  55= 180


⇒ x = 1800­ – ( 900+ 550)= 350


Hình 48:


x+ 400 + 30= 180


⇒ x= 1800­ – ( 400+ 390)= 1100, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy luôn nhớ rằng bạn không chỉ có quyền làm một cá nhân, bạn có nghĩa vụ làm điều đó.
Remember always that you not only have the right to be an individual, you have an obligation to be one.
Eleanor Roosevelt
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên