Disneyland 1972 Love the old s

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 11, 12, 13, 14, 15, 16 trang 12, 13 SGK Toán 7 tập 1 (Nhân, chia số hữu tỉ)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phải chết cay đắng tới sầu thảm, nhưng nghĩ tới việc phải chết mà chưa kịp sống thì không thể chịu nổi.
To die is poignantly bitter, but the idea of having to die without having lived is unbearable.
Erich Fromm
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên