Polly po-cket

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 49, 50, 51, 52, 53 trang 26, 27, 28 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập Tỷ lệ thức)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Em yêu anh như thế nào ư? Hãy để em đếm cách em yêu anh nhé.
How do I love thee? Let me count the ways.
Elizabeth Barrett Browning
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên