Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do không bao giờ là đắt đỏ. Nó là hơi thở của cuộc sống. Có điều gì con người lại không từ bỏ để được sống?
Freedom is never dear at any price. It is the breath of life. What would a man not pay for living?
Mahatma Gandhi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog