pacman, rainbows, and roller s

Chương 6. Qúa trình hình thành loài (tiếp theo)- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Sinh học lớp 12

HocTap321 Chương 6. Qúa trình hình thành loài (tiếp theo)- Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 132 SGK Sinh học lớp 12
Chương  6. Qúa trình hình thành loài (tiếp theo)- Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3, 4, 5 trang  132  SGK Sinh học lớp 12


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


Từ một loài sinh vật không có sự cách li về mặt địa lí có thể hình thành nên các loài khác nhau được không? Giải thích.


Hướng dẫn giải


Không có cách li địa lí thì loài mới vẫn có thể hình thành nếu giữa các tiểu quần thể cuối cùng một loài có sự cách li nào đó khiến các cá thể của các tiểu quần thể không giao phối với nhau hoặc có giao phối với nhau nhưng đời con sinh ra bị bất thụ. Các kiểu cách li có thể là cách li địa lí, cách li sinh thái, cách li sau hợp tử.


Bài 2: (Hướng dẫn giải bài tập số 2 SGK)


Loài bông trồng ở Mĩ có bộ NST 2n = 52 trong đó có 26 NST lớn và 26 NST nhỏ. Loài bông của châu Âu có bộ NST 2n = 26 gồm loàn NST lớn. Loài bông hoang dại ở Mĩ có bộ NST 2n = 26 NST nhỏ. Hãy giải thích cơ chế hình thành loài bông mới có bộ NST 2n = 52.


Hướng dẫn giải


Loài cây bông này có lẽ đã được hình thành bằng cách lai xa kèm theo đa hội hoá., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có những người mà bạn càng làm nhiều điều cho họ, họ càng làm ít cho chính mình.
There are people, who the more you do for them, the less they will do for themselves.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên