XtGem Forum catalog

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 127, 128 SGK Toán 7 tập 1 (Tam giác cân)

Hướng dẫn giải bài tập về Tam giác cân trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 127, 128.


 

Bài tập 46 (trang 127) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: a) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác cân ABC cân tại B có cạnh đáy bằng 3cm, cạnh bên bằng 4cm.


b) Dùng thước có chia xentimét và compa vẽ tam giác đều ABC có cạnh bằng 3 cm.


Bài giải: Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 trang 127, 128 SGK Toán 7 tập 1 (Tam giác cân)a) – Vẽ đoạn thẳng AC = 3cm,


– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ cung tròn tâm A  bán kính4 cm và cung tròn tâm C có bán kính 3cm.


– Hai cung tròn trên cắt nhau tại B.


– Vẽ các đoạn AB,BC ta được tam giác ABC.


b) Tương tự cách vẽ ở câu a với cung tròn tâm A, tâm C có bán kính 3 cm., , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thay vì so sánh mình với những người may mắn hơn mình, ta nên so sánh mình với số đông con người. Và rồi sẽ có vẻ như chúng ta là những người may mắn.
Instead of comparing our lot with that of those who are more fortunate than we are, we should compare it with the lot of the great majority of our fellow men. It then appears that we are among the privileged.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên