Polly po-cket

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 39, 40, 41 trang 71, 72 SGK Toán 7 tập 1 (Hàm số y = ax (a#0))

Hướng dẫn giải bài tập về hàm số y = ax (a#0) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 39, 40, 41 trang 71, 72.


 

Bài tập 39 (trang 71) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Vẽ trên cùng một hệ trục toạ độ Oxy đồ thị của các hàm số:


a) y = x;              b) y = 3x;


c) y = -2x;           d) y = -x.


Bài giải:


a) y = x


Cho x = 2 được y = 2 => A(2; 2) thuộc đồ thị.


b) y = 3x, , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nước chảy nhỏ thì chảy dài.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên