pacman, rainbows, and roller s

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 7, 8 SGK Toán 7 tập 1 (Tập hợp Q các số hữu tỉ)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.
Freedom is nothing but a chance to be better.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên