The Soda Pop

Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 34, 35, 36, 37, 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập mặt phẳng toạ độ)

Hướng dẫn giải bài tập về mặt phẳng toạ độ trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập 34, 35, 36, 37, 38 trang 68.


 

Bài tập 34 (trang 68) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng bao nhiêu?

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng bao nhiêu?


Bài giải:


a) Một điểm bất kì trên trục hoành có tung độ bằng 0.

b) Một điểm bất kì trên trục tung có hoành độ bằng 0.


 


Bài tập 35 (trang 68) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Tìm toạ độ các đỉnh  của hình chữ nhật ABCD và hình tam giác PQR trong hình 20.


Chương II: Hàm số và đồ thị. Hướng dẫn giải bài tập 34, 35, 36, 37, 38 trang 68 SGK Toán 7 tập 1 (Luyện tập mặt phẳng toạ độ)Bài giải:, , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Siêng năng là của báu vô giá, thận trọng là lá bùa hộ mệnh.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên