XtGem Forum catalog

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn các bài tập ôn tập chương I – Số hữu tỉ. Số thực trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49.


 

Bài tập số 96 (trang 48) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Thực hiện các phép tính dưới đây:Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1


Bài giải: 


Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1


 


Bài tập số 97 (trang 49) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Thực hiện tính nhanh các phép toán dưới đây:


Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 96, 97, 98, 99, 100 trang 48, 49 SGK Toán 7 tập 1, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự phong phú tuyệt diệu của trải nghiệm sẽ mất đi đôi chút phần thưởng niềm vui nếu không có giới hạn để vượt qua. Thời khắc lên tới đỉnh núi sẽ chẳng tuyệt vời được bằng một nửa nếu không phải đi qua những thung lũng tối tăm.
The marvelous richness of human experience would lose something of rewarding joy if there were no limitations to overcome. The hilltop hour would not be half so wonderful if there were no dark valleys to traverse.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên