XtGem Forum catalog

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 33, 34, 35, 36, 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (Góc – cạnh – góc) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 33, 34, 35, 36, 37 trang 123.


 

Bài tập 33 (trang 123) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Vẽ tam giác ABC biết AC=2cm, ∠A = 900,∠C = 600


Bài giải:


Cách vẽ: Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 33, 34, 35, 36, 37 trang 123 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác)


– Vẽ đoạn AC=2cm,


– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ AC vẽ tia Ax và Cy sao cho góc ∠CAx = 900, ∠ACy = 60


Hai tia cắt nhau ở B. tạo thành tam giác ABC cần vẽ.


 , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không cái gì không chân chính mà lại trở nên vĩ đại được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên