Chương III Phần Hình học. Hướng dẫn giải bài tập 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 59, 60 SGK Toán 7 tập 2 (Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu)

Hướng dẫn giải bài tập về Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu trong SGK Toán 7 tập 2 – NXB Giáo dục. Bài tập số 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 59, 60.


 

Bài tập 8 (trang 59) – SGK Toán 7 tập 2.


Đề bài: Cho hình 11, biết rằng AB < AC. Trong các kết luận sau kết luận nào đúng ? Tại sao?


a) HB = HC


b) HB > HC


c) HB < HC


Chương III Phần Hình học. Hướng dẫn giải bài tập 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 trang 59, 60 SGK Toán 7 tập 2 (Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu)


Bài giải: Vì AH ⊥ BC; AB < AC (gt) mà AB, AC là hai đường xiên có hai hình chiếu tương ứng là HB và HC nên HB < HC.


 , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.
Ngạn ngữ Nam Phi
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog