Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập địa lí 8 bài 28 đặc điểm địa hình Việt Nam trang 103 SGK. Địa hình đồng bằng phù sa trẻ: giai đoạn Tân sinh, nhiều vùng bị sụt lún, sau đó được bồi đắp dần bằng những vật liệu do sông ngòi bóc mòn từ miền núi đưa tới.

ĐỊA LÍ 8 BÀI 28: GIẢI BÀI TẬP ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÌNH VIỆT NAM

 

I. KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam

- Đồi núi chiếm 3/4 diện tích lãnh thổ, chủ yếu là đồi núi thấp. Núi cao trên 2000 m chỉ chiếm 1% diện tích lãnh thổ.

- Địa hình núi có hai hướng chính là tây bắc - đông nam và hướng vòng cung. Ớ nhiều nơi núi ãn sát ra tận biển.

- Địa hình đồng bằng chỉ chiếm 1/4 diện tích lãnh thổ đất liền, với hai đồng bằng châu thổ lớn (Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long) và dải đồng bằng Duyên hải miền Trung.

2. Địa hình nước ta được Tân kiến tạo nâng lên và tạo thành nhiều bậc kế tiếp nhau

- Lãnh thố nước ta được tạo lập vững chắc từ sau giai đoạn Cố kiến tạo.

- Đến Tân kiến tạo, vận động tạo núi Himalaya đã làm cho địa hình nước ta nâng lên và phân thành nhiều bậc kế tiếp., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Mượn đường diệt Quắc, lợi dụng hòa hoãn địch để rồi quay lại tấn công bằng lợi thế do chính địch tạo ra cho mình.
Giả đồ phạt Quắc.
Tôn Tử
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Disneyland 1972 Love the old s