Old school Swatch Watches

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 28, 29, 30, 31, 32 trang 120 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác)

Hướng dẫn giải bài tập về trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (Cạnh – góc – cạnh) trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 28, 29, 30, 31, 32 trang 120.


 

Bài tập 28 (trang 120) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Trên hình 89 có bao nhiêu tam giác bằng nhau.


Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 28, 29, 30, 31, 32 trang 120 SGK Toán 7 tập 1 (Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác)


Bài giải:  • Tam giác DKE có: ∠D + ∠K + ∠E = 180(tổng ba góc trong của tam giác).


hay ∠D + +800 +40= 1800


⇒∠D = 1800 -120= 60


Xét ∆ ABC và ∆KDE có:


AB = KD(gt), , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất nhiều khi coi nó là tội lỗi.
Religion has done love a great service by making it a sin.
Anatole France
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên