Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn giải bài tập 59, 60, 61, 62, 63, 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1 (Tính chất của dãy tỷ số bằng nhau)

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trời làm nên tai họa còn có thể tránh được, tự mình làm nên tai họa, thì không thể sống được.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên