80s toys - Atari. I still have

What Do You Do Unit 6 Lớp 7 Trang 60 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 6 After School What Do You Do Trang 60 SGK. Ba là chủ nhiệm câu lạc bộ những người sưu tầm tem. Vào chiều Thứ Tư, anh và các bạn gặp nhau và nói về tem của mình. Nếu họ có tem nào mới, họ thường đem chúng đến trường.

UNIT 6: AFTER SCHOOL

NGOÀI GIỜ HỌC

 

A. WHAT DO YOU DO? (EM LÀM GÌ?)

1. Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Minh : Chào Hoa. Bạn đang làm gì đấy?

Hoa : Chào Minh. Tôi đang làm bài tập toán ở nhà.

Minh : Hoa, bạn làm việc quá nhiều. Bạn nên nghỉ ngơi. Bây giờ 4 giờ 30 rồi, và ngày mai là Chủ nhật.

Hoa : Vâng. Chúng ta làm gì đây?

Minh : Chúng ta đến quán ăn tự phục vụ và uống thức uống lạnh đi., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lòng can đảm của những người bình thường là tất cả những gì ngăn cách giữa chúng ta và bóng tối.
The courage of very ordinary people is all that stands between us and the dark.
Pam Brown
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên