Ring ring

It's Time For Recess Unit 5 Lớp 7 Trang 56 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 5 Work and Play It's Time For Recess Trang 56 SGK. Now work with a partner. Ask and answer questions about the students in the pictures. Lúc 9 giờ 25, chuông reo và tất cả học sinh ra sân. Đó là giờ ra chơi chính. Tất cả chúng vui vẻ và hồ hỡi. Chúng gặp các bạn và vui đùa.

UNIT 5: WORK AND PLAY

LÀM VIỆC VÀ GIẢI TRÍ

 

B. IT’S TIME FOR RECESS (ĐẾN GIỜ GIẢI LAO)

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Lúc 9 giờ 25, chuông reo và tất cả học sinh ra sân. Đó là giờ ra chơi chính. Tất cả chúng vui vẻ và hồ hỡi. Chúng gặp các bạn và vui đùa. Nhiều, em đang nói về giờ học vừa qua, hay phim đêm rồi. Vài em đang ăn uống cũng như đang nói chuyện phiếm. Vài học sinh đang chơi những trò chơi như bịt mắt bắt dê hay đuổi bắt. Một vài nam nữ sinh đang chơi bắn bi, và vài nữ sinh dang nhảy dây. Nhưng hoạt động phổ biến nhất là trò chuyện. Sân trường rất ồn ào mãi cho đến khi chuông reo. Sau đó mọi người vào lớp, và các tiết học lại bắt đầu.

a. Now work with a partner. Ask and answer questions about the students in the pictures. (Bây giờ thực hành với một bạn cùng học. Hỏi và trả lời câu hỏi về các học sinh trong hình. )

- What’re these boys and girls doing?

The boys are talking, and the girls are skipping rope.

- What’re these students doing?, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta hãy luôn gặp nhau với nụ cười, vì nụ cười là sự khởi đầu của tình yêu.
Let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love.
Mother Teresa
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên