Ring ring

My Birthday Unit 2 Lớp 7 Trang 24

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 unit 2 personal information my birthday trang 24 SGK. Think and write. Imagine you will be a guest at Lan’s party. (Suy nghĩ và viết. Tưởng tượng em sẽ là khách mời ở bừa tiệc của Lan.)

UNIT 2: PERSONAL INFORMATION

THÔNG TIN CÁ NHÂN  

 

B. MY BIRTHDAY (Ngày sinh của tôi)

1. Listen and repeat (Nghe và lặp lại).


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc đời thật ngắn ngủi, và chúng ta chẳng bao giờ có quá nhiều thời gian để làm ấm những trái tim của những ai đi cùng ta trong cuộc hành trình tăm tối. Hãy gấp rút yêu thương. Hãy nhanh chóng bày tỏ lòng tốt.
Life is short and we have never too much time for gladdening the hearts of those who are traveling the dark journey with us. Oh be swift to love, make haste to be kind.
Henri Frederic Amiel
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên