The Soda Pop

What Shall We Eat Unit 12 Lớp 8 Trang 114 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 12 Let's Eat phần A What Shall We Eat Trang 114 SGK. Hôm qua Hoa và cô của chị ấy đi chợ. Đầu tiên họ đến quầy thịt, có nhiều loại thịt ở quầy: gà, heo và bò.

UNIT 12: LET’S EAT!

ĂN THÔI

 

A. WHAT SHALL WE EAT ? (CHÚNG TA NÊN ĂN GÌ)

Chúng ta sẽ ăn gì?

1. Listen and read. Then practice with a partner. (Nghe và đọc. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Hôm qua Hoa và cô của chị ấy đi chợ. Đầu tiên họ đến quầy thịt, có nhiều loại thịt ở quầy: gà, heo và bò.

Cô : Hoa, cháu muốn thịt gì cho bữa ăn tối nào? Có thịt gà, thịt bò và thịt heo.

Hoa: Cháu không thích thịt heo.

Cô : Cô cũng vậy. Vậy cháu có thề ăn thịt bò hoặc thịt gà.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Sự thật là… Chúng ta trốn vì muốn được tìm thấy. Chúng ta bỏ đi vì muốn biết ai sẽ theo mình. Chúng ta khóc để xem ai sẽ lau đi giọt lệ. Và chúng ta để trái tim tan vỡ, muốn thấy ai sẽ đến và chữa lành trái tim ta.
Truth is… We hide cause we want to be found. We walk away to see who follows. We cry to see who wipes away the tears. And we let our heats be broken to see who comes and fixes them.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên