XtGem Forum catalog

What Shall We Eat Unit 12 Lớp 8 Trang 114 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 12 Let's Eat phần A What Shall We Eat Trang 114 SGK. Hôm qua Hoa và cô của chị ấy đi chợ. Đầu tiên họ đến quầy thịt, có nhiều loại thịt ở quầy: gà, heo và bò.

UNIT 12: LET’S EAT!

ĂN THÔI

 

A. WHAT SHALL WE EAT ? (CHÚNG TA NÊN ĂN GÌ)

Chúng ta sẽ ăn gì?

1. Listen and read. Then practice with a partner. (Nghe và đọc. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Hôm qua Hoa và cô của chị ấy đi chợ. Đầu tiên họ đến quầy thịt, có nhiều loại thịt ở quầy: gà, heo và bò.

Cô : Hoa, cháu muốn thịt gì cho bữa ăn tối nào? Có thịt gà, thịt bò và thịt heo.

Hoa: Cháu không thích thịt heo.

Cô : Cô cũng vậy. Vậy cháu có thề ăn thịt bò hoặc thịt gà.,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Có hai điều con người không bao giờ nên giận dữ: điều anh ta có thể giúp, và điều anh ta không thể giúp.
Two things a man should never be angry at: what he can help, and what he cannot help.
Thomas Fuller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên