XtGem Forum catalog

Chương I : Chất – Nguyên tử – Phân tử – Tiết 1 : Chất – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 11
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 8 – Trang 11


1.

a) Nêu ví dụ về hai vật thể tự nhiên, hai vật thể nhân tạo.


b) Vì sao nói được : “Ở đâu có vật thể ở đó có chất” ?


Hướng dẫn giải


a) Hai vật thể tự nhiên : nước, cây


b) Hai vật thể nhân tạo : ấm nước, vải lụa


b) Vì trong tự nhiên chất có mặt ở khắp nơi từ trong vật thể tự nhiên đến vật thể nhân tạo (bao gồm chất hay hỗn hợp một số chất). Do đó, ta có được điều trên.


2. Hãy kể tên ba vật thể được làm bằng :


a) Nhôm        b) Thuỷ tinh              c) Chất dẻo, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người sống bằng hy vọng sẽ chết vì nhịn đói.
He that lives upon hope will die fasting.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên