Soạn văn bài Kiểm tra truyện trung đại – Ngữ văn 9

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn tìm kiếm hạnh phúc trong những đối tượng vật chất thuần túy, thì vật chất chẳng bao giờ là đủ cả. Hãy nhìn ra xung quanh. Hãy nhìn vào bên trong.
Nick Vujicic
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Insane