XtGem Forum catalog

Famous Places In Asia Unit 16 Lớp 7 Trang 154 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 16 People And Places Phần A Famous Places In Asia Trang 154 SGK. Chúng ta cùng tìm hiểu xem những địa danh nổi tiếng ở Châu Á nhé.

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

A. FAMOUS PLACES IN ASIA (NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG Ở CHÂU Á)

1. Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Hoa : Ba, đó là cái gì vậy?

Ba : Đó là bưu thiếp chú Nghĩa tôi gửi cho. Chú ấy gửi nó từ Bang-kok.

Hoa : Chú ấy đang làm gì ở Bang-kok vậy?

Ba. : Chú ấy là phi công. Công việc của chú là lái máy bay đến đó.

Hoa : Thú quá nhỉ! Phải chú ấy chỉ bay đến Bang-kok không?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phong cách của một người không thể chi phối phong cách của người khác.
One man's style must not be the rule of another's.
Jane Austen
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên