Old school Swatch Watches

Famous Places In Asia Unit 16 Lớp 7 Trang 154 SGK

HocTap321 hướng dẫn soạn bài và giải bài tập tiếng anh lớp 7 Unit 16 People And Places Phần A Famous Places In Asia Trang 154 SGK. Chúng ta cùng tìm hiểu xem những địa danh nổi tiếng ở Châu Á nhé.

UNIT 16: PEOPLE AND PLACES

CON NGƯỜI VÀ NƠI CHỐN

 

A. FAMOUS PLACES IN ASIA (NHỮNG ĐỊA DANH NỔI TIẾNG Ở CHÂU Á)

1. Listen. Then practice with a partner (Nghe. Sau đó thực hành với một bạn cùng học.)

Hoa : Ba, đó là cái gì vậy?

Ba : Đó là bưu thiếp chú Nghĩa tôi gửi cho. Chú ấy gửi nó từ Bang-kok.

Hoa : Chú ấy đang làm gì ở Bang-kok vậy?

Ba. : Chú ấy là phi công. Công việc của chú là lái máy bay đến đó.

Hoa : Thú quá nhỉ! Phải chú ấy chỉ bay đến Bang-kok không?,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người dường như rất hào nhoáng chỉ được cái mẽ ngoài thôi; bên trong họ cũng giống mọi người khác.
People that seem so glorious are all show; underneath they are like everyone else.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên